HİZMETLERİMİZ

TELEKOMÜNİKASYON

 

İşletme

Bölge Çözüm Ortağı olarak sorumluluk sahamız içindeki Baz istasyonlarının arızaları, bölgesel organizasyon yapısı ve merkezi Helpdesk yönlendirmesi ile 4x4 araçlar ile her türlü hava koşullarında 7/24 saat prensibi ile giderilir.

Mobil

Mobil istasyonların kurulumu ve belirtilen süre içerisinde çalıştırılması sağlanır.

 

F/O İşletme

Sorumluluğumuz altındaki F/O güzergahlarında ve FTTx Switchlerde oluşan/oluşabilecek arızalar, merkezi Helpdesk yönlendirmesi ile sistem kesintiye uğratılmadan en kısa sürede giderilir.

 

Transmisyon Sistemlerinin İşletimi ve Denetimi Konularında Sunduğumuz Hizmetler:

Firmamız, müşteri odaklı olarak, arazi şartlarına ve müşteri taleplerine uyugun, esnek araç ve ekipmanla donatılmış işletme ve denetim ekiplerimizle;

ERICSSON, NEC, ALCATEL, CISCO, SIEMENS, MOTOROLA, NOKIA ve HUAWEI marka transmisyon sistemlerinde ve altyapılarında gerekli arıza ve onarım çalışmalarının, ölçüm ve testlerinin, kesintisiz olarak 7/24 prensibi ile sürdürülmesi ve raporlamalarının hazırlanması,

 

Kurulmuş olan, transmisyon sistemlerinin, belirli kriter ve protokollere uygun olarak, yönetim ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla gerekli altyapıların, Minilink Manager, SOM (Service On Microwave), SAM (Service Aware Manager), TETA, CitySurf Globe gibi işletim sistemlerinin, güncellemelerinin yapılarak işletilmesi, gerekli raporlamalarının yapılması,

Kurulan yönetim ve denetim altyapıları yolu ile merkezi denetimin etkinleştirilmesi,

 

Gerekli sistem değişimlerinin, geliştirmelerinin, optimizasyon, swap, aktarma ve yön değişikliklerinin yapılması,

Transmisyon şebekelerinin müşterinin belirlediği kriter ve belirli standartlar dahilinde devamının sağlanması,

Gerekli teknolojik gelişmeler ve müşteri talepleri doğrultusunda yapılan ilavelerin sorunsuz olarak şebekeye dahil edilmesi, işletilmesi ve denetlenmesidir.

 

Kiralama

Cell Planlama Mühendisleri tarafından kurulumuna karar verilen bir GSM baz istasyonu için, yapılacak çalışmanın ilk adımı, istasyonun kurulacağı yerin kiralanmasıdır. Firmamız BÇO (Bölge Çözüm Ortağı) olarak bu alanda en iyi hizmeti sunmak için, yetkin personelleriyle düzenli, sistemli ve müşteri odaklı saha kiralama stratejisini başarıyla uygulamak için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahiptir.

Bu kapsamda verilebilecek hizmetler;

Yeni İstasyon (New Site) kiralaması,

İstasyon Yer Değiştirme (Replacement) kiralaması,

Mevcut kira kontratlarının yenilemelerinin yapılması,

Mevcut kontratların tekrarlama ödemelerinin yapılması,

Mevcut istasyonlarda yapılacak teknik çalışmalar için ilgili kişilerden gerekli izinlerin alınmasıdır.

 

Survey

Konusunda uzman ve tecrübeli kadromuz ile; Kule Montaj surveyi, 2G-3G BTS montaj ve revizyon surveyleri, Fiber Optik backbone ve güzergah, FTTx Bireysel ve kurumsal müşteri ve backbone bağlantı surveyleri; transmisyon alanında SDH, DWDM, radyolink kurulum surveyleri; tüm baz istasyonu sistemlerinin kurulumu ile ilgili olarak BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)'ya verilecek olan dosyaların hazırlanması işlemleri yapılır.

 

Tesis

Konusunda uzman ve tecrübeli kadromuz ile çevreye duyarlı ve standartlara uygun olarak; 2G ve 3G baz istasyonu montajları ve bunlarla ilgili olarak gerekli tüm inşaat ve enerji altyapı montajları, iklimlendirme sistemlerinin montaj ve revizyonları, montaj sonrası tüm teknik ölçümlerin yapılarak sistemlerin eksiksiz teslim ve kabul işlemleri yapılır.

 

F/O Kurulum

Resmi ve özel kurumlara fiber optik altyapı hizmetleri kapsamında; projelendirme, kazı, dolgu ve yatay sondaj uygulamaları, ayrıca yol geçişleri durumunun tespiti, fiber optik kablo döşeme işleri için etüt ve survey hizmetleri verilir.

F/O (Fiber Optik) alt yapı ve montaj çalışmaları kapsamında,

BB(Backbone) güzergah çalışmaları;

Resmi kurum proje onayı ve imalat izinlerinin alınması,

Fiber Optik BackBone tranşe imalatının belirlenen proje kapsamında gerçekleştirilmesi,

BackBone güzergahı Fiber Optik kablo çekim işleminin gerçekleştirilmesi,

BackBone güzergahı Fiber Optik kablo sonlandırma ve OTDR testlerinin alınması,

FTTx Alt Yapı İmalatları;

Keşif ve Proje çalışmalarının yapılması,

FTTx Fiber Optik güzergahın oluşturulması,

Kabin montajının yapılması,

F/O sonlandırma ve OTDR testlerinin alınması,

FTTx site SW aktivasyonu ve devreye alınması,

DATA Center uygulamaları ve yapısal kablolama çalışmaları;

Resmi ve özel kurum ihtiyaçlarının belirlenmesi (survey),

19”, 21” rack kabin montajlarının yapılması,

UTP patcpanel montajları ve yapısal kablolama çalışması,

Yapısal kablolama test ve devreye alınması hizmetlerini sunuyoruz.

Transmisyon Sistemlerinin Kurulum ve İşletmeye Alınması Konularında Sunduğumuz Hizmetler:

Firmamız, müşteri odaklı olarak, arazi şartlarına ve müşteri taleplerine uyugun, esnek araç ve ekipmanla donatılmış montaj ve işletmeye alma ekiplerimizle;

Kurulum ve işletmeye alınması planlanan transmisyon sistemleri için, sahada yapılması gereken, LOS (line of site) ve kurulum, surveylerinin tamamlanarak müşteriye raporlanması,

Kurulumu ve işletmeye alınması planlanan, ERICSSON, NEC, ALCATEL, CISCO, SIEMENS, MOTOROLA, NOKIA ve HUAWEI marka transmisyon sistemlerini ve R/L, R/L XPIC, TN, HDSL, DXX, TAN, SWITCH, ROUTER, PDH, SDH ve DWDM transmisyon ekipmanlarını içeren transmisyon şebekelerinin, koruma ekipmanlarının ve altyapılarının kurulumu amacıyla, gerekli planlama, döküman, personel, araç ve ekipman desteğinin verilmesi,

Kurulumu ve işletmeye alınması planlanan, transmisyon sistemlerinin ve altyapılarının oluşturulması, devreye alınarak mevcut şebekeye dahil edilmesi, konfigrasyon ve gerekli hallerde upgarade çalışmalarının yapılması,

Kurulumu ve işletmeye alınması planlanan transmisyon sistemlerinin, belirli kriter ve protokollere uygun olarak, yönetim ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla gerekli altyapıların, Minilink Manager, SOM – Service On Microwave, SAM – Service Aware Manager, TETA ve CitySurf Globe gibi işletim sistemlerinin altyapılarının oluşturulmasıdır.

 

Kule

Kule sistemleri için sunduğumuz hizmetlerimiz;

Yeni kurulacak olan kulelerin yer tespiti,

Survey ve ön ataşmalarının hazırlanması,

Kule temel hafriyatının yapılması,

Alt montaj çalışmaları,

Üst montaj çalışmaları,

Süs betonu atılması,

Telçit ve topraklama tesisleri,

Kule montajlarının projeye ve standartlara uygun şekilde kabullerin yapılmasıdır.

GLOBALTOWER Ankara Bölge Ofisi’nin siparişleri doğrultusunda, NTM olarak biz, 2009 yılında, GLOBALTOWER'ın İç Anadolu Bölgesi'ndeki 16 adet kule montajını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

Firmamız kule montajlarında iş güvenliğine ilk sırada önem vermiş olup tüm işlerimiz için bir İş Güvenlik Uzmanı, İnşaat Mühendisi ve Şantiye Şefi görevlendirilmiştir.

 

AG/OG

AG/OG sistemleri için sunduğumuz hizmetlerimiz;

Çalışan veya yeni kurulacak istasyonların enerji ihtiyaçları için enerji hattı güzergahının belirlenmesi, enerji hattı izinlerinin alınması, enerji hattının projelendirmesi, enerji hattının tesisi ve abonelik işlemlerinin yapılmasıdır. Bunlara ek olarak montaj sırasında gerekli kontrollerin yapılması ve standartlara göre kabullerinin yapılması hizmetlerinide sunuyoruz.

Bu çerçevede tüm işler için bir Elektrik Mühendisi ve bir Elektrik Teknisyenini sahada görevlendirilmektedir. Firmamız bünyesinde enerji konusunda uzmanlaşmış ekipler de bulunmaktadır. Bünyemizdeki bu ekipler, uzun süredir elektrik sektöründe çalışmış yetkin ve EKAT belgeli elemanlardan oluşmaktadır.

 

İklimlendirme

İklimlendirme sistemleri için uzman teknikerlerden oluşan ekibimizle sunduğumuz hizmetlerimiz;

Çalışmakta olan ve yeni kurulan baz istasyonların her tipte klima montaj ve revizyonlarının standartlara uygun olarak yapılması ve gerekli olan kabul ve garanti formlarının doldurulup garanti sürecinin başlatılmasıdır.

 

GSM Bakım

Yıllık/Aylık bakım planları oluşturulduktan sonra, sitelerin yılda bir defa, Transmisyon Toplama Merkezlerinin yılda iki defa olmak üzere konusunda uzman ekipler tarafından, sistem odası, radyo ve transmisyon sistemleri, anten sistemleri ve altyapı sistemlerinin istenilen standartlara uygun şekilde periyodik bakımları yapılır. Bakımları tamamlanan istasyonların envanter kontrolleri yapılır. Tespit edilen eksiklikler ve düzeltmeler, bakımı yapan ekip tarafından giderilir.

 

F/O Bakım

Yıllık/Aylık bakım planları oluşturulduktan sonra, sitelerin yılda bir defa, SUPERONLINE DWDM-SDH sahalarının yılda dört defa, FTTx sitelerinin yılda bir defa, klima sistemlerinin yılda iki defa bakımları yapılır. Bakımları yapılan istasyonlara personel gönderilerek, yapılan bakım kontrol edilir. Eksikler bakımı yapan ekibe bildirilir ve bu eksikler tamamlanır.

 

İklimlendirme Bakım

Siteler’de bulunan klima ve klima bağlantılarının oluşturduğu iklimlendirme sistemleri için önleyici bakım çalışmaları yapılır. Periyodik Bakım Teknik şartnamesi doğrultusunda bu periyodik bakımlar, yılda 2 (iki) kez klima konusunda uzman ve yetkin servis teknisyenlerinden oluşan ekiplerimizce yapılır.

 

AG/OG Bakım

Alçak gerilim sistemleri ile 15-35 kV gerilimleri arasındaki; direk, iletken, izolatör, trafo, seksiyoner, sigorta, parafudr, AG dağıtım panosu ile topraklama sisteminin oluşturduğu sistemin ve tüm alt ekipmanlarının her yıl bakım ve iyileştirme çalışmaları EKAT belgeli uzman ekiplerimiz tarafından yapılır.

Bakım sırasında revizyon gerektirecek işler için standart dışı iş bildirim ve teklif formu düzenlenerek müşterimiz yetkilisine gönderilir.

 

Kule Bakım

Sorumluluğumuz altındaki tüm transmisyon, kafes ve monopol kulelerinin her yıl periyodik ve düzeltici bakım çalışmaları yapılır.

Transmisyon, kafes ve monopol kulelerinin periyodik bakımları yapılırken kulelerde eksik ve değişmesi gereken malzemeler tespit edilir ve raporlanır.

Transmisyon Sistemlerinin Bakımı ve Sürekliliği Konularında Sunduğumuz Hizmetler

Firmamız, müşteri odaklı olarak, arazi şartlarına ve müşteri taleplerine uyugun, esnek araç ve ekipmanla donatılmış bakım ekiplerimizle;

İşletmede olan transmisyon sistemlerinin ve altyapılarının, sürekliliğini devam ettirme ve kalitesini arttırma amacına uygun olarak, gerekli arge, plan ve survey çalışmalarının yapılması,

İşletilmekte olan transmisyon sistemlerinde ve altyapılarında oluşabilecek hasarların tespiti amacıyla ön çalışmaların ve periyodik bakım planlarının, müşteri talepleri doğrultusunda hazırlanarak raporlanması,

İşletmeye alınmış olan, ERICSSON, NEC, ALCATEL, CISCO, SIEMENS, MOTOROLA, NOKIA ve HUAWEI marka transmisyon sistemlerini ve R/L, R/L XPIC, TN, HDSL, DXX, TAN, SWITCH, ROUTER, PDH, SDH ve DWDM transmisyon ekipmanlarını içeren transmisyon şebekelerinin ve koruma ekipmanlarının ve altyapılarının, periyodik ve standart dışı bakım çalışmalarının yapılmasıdır.

 

GSM Kabulü

TURKCELL’in kapsama alanını genişletmek ve konuşma kalitesini arttırmak amacıyla kurulumu yeni yapılmış olan istasyonların kabulleri yapılır. Kabulüne gidilen istasyonların TURKCELL tarafından belirlenmiş olan kabul standartlarına göre kontrolleri yapılır. Yapılan kontroller sonucu varsa montaj eksikleri belirlenerek bu eksikler montaj firmasına tamamlatılır. Yapılan kontrollerden sonra istasyonun bakım işletme sorumluluğunun NTM’e sorunsuz bir şekilde geçmesi sağlanır.

 

F/O Kabulü

SUPERONLINE’in kapsama alanını genişletmek ve konuşma kalitesini arttırmak amacıyla kurulumu yeni yapılmış olan F/O güzergahların ve FTTx sitelerinin kabullerinin yapılıR. Kabulüne gidilen F/O güzergah ve FTTx sitelerinin SUPERONLINE tarafından belirlenmiş olan kabul standartlarına göre kontrolleri yapılır. Yapılan kontroller sonucu varsa montaj eksikleri belirlenerek bu eksikler montaj firmasına tamamlatılır. Yapılan kontroller ile F/O güzergah ve FTTx sitelerin bakım işletme sorumluluğunun NTM’e sorunsuz bir şekilde geçmesi sağlanır.

 

Transmisyon(R/L) Kabulü

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda;

Radyo Link, Fiber Optik, Switch, VLAN, MetroNetwork, PCM,HDSL sistemlerinin montaj/demontajını yapmak, toplama merkezleri ve santral sahaları tesis edilir ve gerekli transmisyon yollarının optimizasyonunu, implemantasyonunu ve planlamasını yaparak standartlara uygun ve eksiksiz olarak kabulünün yapılması sağlanır.

 

Denetim

GSM Denetim

TURKCELL planlama bölümü tarafından mevcut istasyonlarda kapasite ve kaliteyi arttırmak amacıyla istenen rework işlerinin ekipler tarafından tamamlanmasından sonra yapılan işin, montaj standartlarına uygunluğu kontrol edilerek gerekli kabullerinin alınması sağlanır.

 

F/O Denetim

BB Denetleme

SUPERONLINE tarafından yaptırılan Şehir içi ve Şehirlerarası güzergahların yüklenici firmaya imalatı başlatılmadan önce sahada ön tespit, inceleme ve projenin yer teslimini yapılır. İş programının takibi ve imalat kontrolleri ile İş Güvenliği ve Çevre Denetimi yapılarak Teknik Altyapı İmalat Şartnamesinde belirtilen standartlara uygun imalatın yapılması sağlanır ve SUPERONLINE standartlarında imalat raporlanır. Geçici kabul ve kesin kabul süreçlerinin takibi ile birlikte alt yapının işletmeye aktarılması sağlanır.

 

FTTx Denetleme

SUPERONLINE tarafından yaptırılan FFTx site imalatlarının SUPERONLINE imalat şartnamesinde belirlenmiş standartlara uygun ve kaliteli alt yapının oluşturulması için gerekli kontrolleri yapılır ve kesin kabul süreçlerinin tamamlanıp alt yapının işletmeye aktarılması sağlanır.

 

UTP Denetleme

SUPERONLINE tarafından yaptırılan FTTx site imalatlarına bağlı aboneliklerin aktivasyonları sırasında oluşturulan UTP yatay/dikey kablo güzergahının, hizmet verilen müşterinin evine kadar işçilik ve malzeme açısından standartlara uygunluğu denetlenir ve raporlanır.

 

Transmisyon(R/L)Denetim

İstasyonun çalışma kapasitesine göre gerekli olan transmisyon yolunun TURKCELL’in çalışma frekanslarına uygunluğu ve iki link arasındaki sinyal seviyesinin çalışma performansını etkilemeyecek seviyede olup olmadığının kontrolü yapılır ve istasyonların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanır.

 

© 2016 . Tüm Hakları Saklı ve . ÇAĞAN GRUP LTD.ŞTİ ne Aittir